Klacht melden en garantie

Heb je een klacht?

  • Voor klachten kun je terecht bij onze klantenservice. Stuur een mail naar en vermeld duidelijk de klacht en de eventuele oorzaak van de klacht. Schade? Stuur altijd foto's mee van de schade. Je ontvangt altijd direct een bevestiging van ontvangst. Doorgaans zullen wij binnen 1 werkdag inhoudelijk reageren op je klacht (uiterlijk binnen 14 dagen). Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/.').

Hoe is garantie geregeld?

  • Wij bieden je garantie conform de richtlijnen van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

    1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

    2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

    Onder de volgende omstandigheden is een product uitgesloten van garantie:

    Aantoonbaar ander gebruik dan in het dagelijks gebruik mag worden aangenomen ten gevolge waarvan beschadigingen zijn ontstaan.

← Terug naar onze klantenservice pagina